• Thời gian làm việc:
    8h30-18h00 (Các ngày trong tuần)
  • 0
    Giỏ hàng

Lịch Thi Đấu LCK Mùa Xuân 2021

Lịch thi đấu LCK mùa xuân năm 2021 mới nhất. Cập nhật tin tức, bảng xếp hạng thi đấu LCK.

Giải thi đấu LCK mùa xuân 2021 bắt đầu khởi tranh từ ngày 13/1/2021. Với 10 đội tuyển cạnh tranh chức vô địch, 4 đội tuyển ra sân trong ngày đầu gồm Gen, KT, T1, và Hle.

ịch-thi-đấu-LCK-mùa xuân-2021

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 1 (13/1-17/1)

15h00, 13/1: GEN vs KT

18h00, 13/1: T1 vs HLE

15h00, 14/1: NS vs LSB

18h00, 14/1: DRX vs AF

15h00, 15/1: BRO vs GEN

18h00, 15/1: DWG vs T1

15h00, 16/1: LSB vs KT

18h00, 16/1: HLE vs DRX

15h00, 17/1: NS vs DWG

18h00, AF vs BRO

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 2 (20/1-24/1)

15h00, 20/1: LSB vs AF

18h00, 20/1: DRX vs NS

15h00, 21/1: T1 vs GEN

18h00, 21/1: DWG vs BRO

15h00, 22/1: KT vs HLE

18h00, 22/1: DRX vs LSB

15h00, 23/1: AF vs DWG

18h00, 23/1: BRO vs NS

15h00, 24/1: KT vs T1

18h00, 24/1: GEN vs HLE

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 3 (27/1-31/1)

15h00, 27/1: HLE vs BRO

18h00, 27/1: DWG vs GEN

15h00, 28/1: DRX vs KT

18h00, 28/1: T1 vs LSB

15h00, 29/1: NS vs AF

18h00, 29/1: DWG vs HLE

15h00, 30/1: BRO vs DRX

18h00, 30/1: LSB vs GEN

15h00, 31/1: AF vs T1

18h00, 31/1: NS vs KT

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 4 (3/2-7/2)

15h00, 3/2: T1 vs NS

18h00, 3/2: GEN vs DRX

15h00, 4/2: HLE vs AF

18h00, 4/2: BRO vs KT

15h00, 5/2: LSB vs DWG

18h00, 5/2: GEN vs NS

15h00, 6/2: T1 vs BRO

18h00, 6/2: KT vs AF

15h00, 7/2: HLE vs LSB

18h00, 7/2: DWG vs DRX

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 4 (17/2-21/2)

15h00, 17/2: KT vs DWG

18h00, 17/2: BRO vs LSB

15h00, 18/2: NS vs HLE

18h00, 18/2: AF vs GEN

15h00, 19/2: DRX vs T1

18h00, 19/2: KT vs BRO

15h00, 20/2: NS vs GEN

18h00, 20/2: HLE vs DWG

15h00, 21/2: AF vs DRX

18h00, 21/2: LSB vs T1

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 5 (25/2-28/2)

15h00, 25/2: NS vs T1

18h00, 25/2: DWG vs LSB

15h00, 26/2: GEN vs BRO

18h00, 26/2: AF vs KT

15h00, 27/2: DRX vs HLE

18h00, 27/2: T1 vs DWG

15h00, 28/2: GEN vs AF

18h00, 28/2: LSB vs NS

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 6 (4/3-7/3)

15h00, 4/3: KT vs DRX

18h00, 4/3: BRO vs T1

15h00, 5/3: HLE vs NS

18h00, 5/3: GEN vs LSB

15h00, 6/3: DWG vs AF

18h00, 6/3: T1 vs KT

15h00, 7/3: DRX vs BRO

18h00, 7/3: HLE vs GEN

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 7 (11/3-14/3)

15h00, 11/3: BRO vs DWG

18h00, 11/3: AF vs HLE

15h00, 12/3: KT vs LSB

18h00, 12/3: NS vs DRX

15h00, 13/3: GEN vs T1

18h00, 13/3: BRO vs AF

15h00, 14/3: LSB vs HLE

18h00, 14/3: DWG vs NS

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 8 (18/3-21/3)

15h00, 18/3: GEN vs DWG

18h00, 18/3: HLE vs KT

15h00, 19/3: AF vs NS

18h00, 19/3: T1 vs DRX

15h00, 20/3: LSB vs BRO

18h00, 20/3: KT vs GEN

15h00, 21/3: DRX vs DWG

18h00, 21/3: T1 vs AF

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 9 (25/3-28/3)

15h00, 25/3: BRO vs HLE

18h00, 25/3: KT vs NS

15h00, 26/3: DRX vs GEN

18h00, 26/3: AF vs LSB

15h00, 27/3: DWG vs KT

18h00, 27/3: NS vs BRO

15h00, 28/3: HLE vs T1

18h00, 28/3: LSB vs DRX